วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

โลกแมลง

แมลงเต่าทอง
Google
แมลงเต่าทองเป็นแมลงปีกแข็งที่มีขนาดเล็ก

ในเมืองหนาวแมลงเล็ก ๆ เหล่านี้จะอยู่รวม
กันเป็นกลุ่ม กล่าวกันว่า เต่าทองจำศีล
ในบ้านเรา มักไม่เห็นการรวมกลุ่มกันมากเช่นนี้


เมื่อเต่าทองตัวเมียวางไข่ ไข่มันจะมีรูปร่างรี ๆ
สีเหลือง และจะเรียงกันคล้ายบันไดเมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่
มันจะเริ่มล่าเพลี้ยเป็นอาหาร
และเมื่ออาหารมากมันจะเริ่มเปลี่ยน
เป็นดักแด จากนั้นก็จะโตเต็มวัย
เต่าทองที่โตเต็มวัยแล้วก็จะล่า
เพลี้ยชนิดต่างๆ เป็นอาหารต่อไป
ข้อมูลจาก